moonlightspirit.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
moonlightspirit
 
 

jaarfeesten volgens het keltische wiel:

21 december : Yule (midwinter)
2 februari : Imbolc
21 maart : Ostara (lentefeest)
1 mei : Beltane
21 juni : Litha (midzomer)
2 augustus : Lammas
23 september : Mabon (herfstfeest)
31 oktober : Samhain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor categorieën, scroll verder naar beneden
Categorieën
8 januari 2013

Prachtige wezens, medescheppers op Moeder Aarde.
We krijgen de laatste tijden veel vragen over het Hart, en hoe daar gemakkelijker in te vertoeven.
Vele twijfelen of ze werkelijk in hun Hart zijn of in hun denken. Laten we zeggen dat twijfel niet de taal van het Hart is. Maar door ervaring wordt het zowiezo veel duidelijker.
Daarom wensen wij jullie een visualisatie aan te reiken die jullie kan helpen om dit duidelijker waar te nemen.
Als je wenst kan je dit regelmatig toepassen tijdens meditatie of bezinnings momenten, alleen of samen met anderen.
Door dit samen met anderen te be-leven heb je eveneens de mogelijkheid hierover te praten en delen, waardoor meer begrip voor jezelf als voor de ander mogelijk wordt.
Na de visualisatie zullen we nog wat uitgebreider ingaan op de betekenis ervan en hoe we als mens kunnen functioneren als een éénheid, lichaam, geest en ziel ver-éénigd.
Voor sommigen is het misschien aangenamer als je het nawoord pas leest na de meditatie of op een ander tijdstip.
Zo heb je de mogelijkheid om met zo weinig mogelijk invloed (door onze woorden) zelf op ont-dekking en be-leving te gaan.
De keuze is vol-ledig aan jullie. Ok, hier gaan we.
 
Stel jullie voor dat je gaat plaatsnemen in een prachtige boot, niet al te groot.
Het is een boot voor drie personen en JIJ neemt plaats in het midden.
Voor jou zit een gedaante, zo groot en breed dat JIJ haast niets kan zien van wat voor je ligt.
Achter jou zit nog een gedaante en die heeft het roer vast. Die ziet nog minder want jij zit er nog eens voor.
Deze boot heeft geen motor, het drijft enkel mee met de stroom en de gedaante achter jou kan enkel sturen.
Enkel de gedaante vooraan heeft een zicht op wat komen gaat en weet waar de stroom jullie uiteindelijk zal brengen.
JIJ vormt dus eigenlijk de verbindende schakel tussen de gedaante voor en achter jou.
Wat de gedaante voor jou als aanwijzingen geeft, geef JIJ door aan de gedaante achter jou zodat die kan bijsturen, voor de rest
mag JIJ lekker ontspannen en je overgeven aan de tocht.
Als je klaar bent gaan we de boot vrijlaten van de oever en de tocht kan beginnen.
Als je wenst kan je hier al even mee van start gaan, voel zelf maar.
 
De gedaante voor jou staat symbool voor jouw Hart, jouw Ziel.
De gedaante achter jou staat symbool voor je persoonlijkheid, ook wel ego genoemd in jullie taal.
De boot symboliseert jouw lichaam hier op aarde, en de stroom jouw levenspad.
JIJ staat symbool voor je vrije keuze, beslissingen die je kan nemen.
Laat nu eens toe om als JIJ je open te stellen voor de energie van jouw Hart, de gedaante voor jou.
Tracht dit te voelen en ervaren in deze visualisatie alsook in je lichaam (de boot).
Stel je eveneens voor dat je ego (achter jou) wel het roer vast heeft maar enkel zijwaarts en achterwaarts kan kijken.
En JIJ communiceert met deze beiden, als je daarvoor kiest natuurlijk.
JIJ bent het die de verbinding van beide delen mogelijk maakt. Hart en hoofd ver-éénigd.
Het ego ziet amper iets van jouw levenspad (de stroom), maar heeft wel het roer vast, wat komen gaat is onbekend.
Laat je maar heerlijk meedrijven op de stroom van je pad, luister naar je Hart en zorg dat het ego niet de baas speelt.
Het ego weet namelijk niet wat het beste is voor jou en zou je de verkeerde kant kunnen opsturen, of vast varen op een zandbak
of helemaal in angst gaan en terug aanmeren aan de oever op een plaats waar niets te ervaren is voor jou of je niet hoort te zijn.
 
Kunnen jullie dit ervaren ?
Voor velen zal het duidelijk zijn of worden, dat deze symbolische tocht heel veel kan betekenen.
Ons ego (dat wat onstaan is door opvoeding, cultuur en programmering in deze maatschappij) is helemaal niet vrij.
Het is het steeds willen en wensen, dat dit komt of juist niet komt, wat goed is en wat fout, zowel in het heden als verleden.
Meestal wil het niet met de stroom mee gaan maar bepalen hoe de stroom zou moeten gaan.
Steeds gebaseerd op angsten, pijn uit het verleden en het vergelijken. Het ego zal trachten pijnlijke of minder leuke
ervaringen (de oever) te vermijden terwijl het Hart dit had uitgestippeld voor de tocht om te kunnen groeien door ervaring.
Daarom kan hier het ego enkel opzij kijken (hier en nu) en achter zich (het verleden). Daarom mag jullie ego,
prachtige wezens, niet de baas zijn maar wel als een deelaspect van jou dat het roer in handen heeft zoals een goede matroos.
Jouw Hart of Ziel heeft deze incarnatie gepland met het doel om te ervaren, om uiteindelijk terug één te zijn met de Bron.
JIJ die dit nu leest, kan het Hart en het ego verbinden, in éénheid en samenwerking brengen, zodat je terug Heel bent.
Jullie zijn de kapitein op jullie prachtige levenstocht, als je daarvoor kiest.
Jullie zijn de nieuwe leiders op MoederAarde, die gezamenlijk haar en jullie ascentie be-ge-leiden.
Geef je over in vertrouwen aan de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hart, de Bron en geniet met volle teugen van het Leven.
Laat anderen in vrijheid en gelijkwaardigheid hun stroom varen, hun unieke pad gaan, en respecteer ieders keuze.
 
Wij zijn de Eénheidsdienaren, in onvoorwaardelijke Liefde voor de Bron, Moeder Aarde en al haar kinderen.
Laat de Liefde van jouw Hartslag, jouw waarheid zijn, Hier en Nu
 
Deze tekst mag enkel in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron
 

We naderen het einde der tijden, althans de beleving van tijd in hoeveelheid, in kwantiteit, en weldra zal deze beleving voor jullie allen transformeren naar de beleving van kwaliteit. We gaan met de hele planeet naar een volgende nieuwe beleving, een andere dimensie zoals het genoemd wordt. We evolueren, ascenderen van de 3D belevingswerel via de 4D (de brug) naar de 5 de dimensie, waar de Eénheid voor allen terug zichtbaar en voelbaar zal zijn.
Wij voelen en ervaren het collectieve veld, dat gevormd wordt door jullie gedachten, gevoelens en intensies, zeer sterk aan.
Daarom deze dringende oproep aan jullie allen.

Even naar het begin,
er was een lange periode van samenwerking, éénheid en verbondenheid, met elkaar en met de hele prachtige planeet.
Iedereen was evenwaardig en harmonie was alom. Een bepaald moment begon de impuls om aan het ervaringsspel te beginnen. Want dit is het, altijd geweest, een spel dat het mogelijk maakte om te ervaren, MoederAarde was het speelveld.
Een kleine groep mensen begon met informatie, machten en krachten voor zichzelf te houden, en niet te delen met de anderen. Zo ontstond de afscheiding, althans de beleving van afgescheiden zijn, want in jullie Ware Wezen, jullie Ziel, bestaat afgescheidenheid niet en nooit. Daarom werd de persoonlijkheid geschapen, het ego dat dit wel kan ervaren zoals jullie heel goed weten.
Dit gebeuren escaleerde zo snel dat jullie hele planeet bijna dreigde vernietigd te worden. Toen werd in de spirituele hiërarchie besloten om een val, een daling in trilling, te veroorzaken en zo de planeet haar bestaansrecht te laten behouden. Dit is wat de 3D genoemd wordt. ( een symbolische vergelijking, jullie kregen rubberen kogels in plaats van echte ijzeren) In 3D bestaat ook een vertraging voor jullie al-machtige scheppende vermogens, dat wat jullie tijd noemen.
Toen was het speelbord klaar om de ultieme ervaring van afgescheidenheid te be-leven, met als doel alle mogelijke ervaringen te doorlopen van afgescheidenheid en zo terug de éénheid te kunnen bereiken. Dat is wat jullie polariteit noemen, dualiteit, de uitersten en alles er tussen.
Man, vrouw, laag, hoog, arm, rijk, gezond, ziek, blijdschap, vreugde, verdriet, macht, manipulatie en alles, alles en niets.
Uit alle regionen van de kosmos boden zielen zich aan om vrijwillig aan het spel deel te nemen, te incarneren als mens met een ego en een hart.
Jullie maakten onderling afspraken wie welke taak op zich zou nemen, want een ziel die als mens bijvoorbeeld manipulatie wenst te ervaren heeft een andere ziel of zielen nodig die in dat leven gaan manipuleren.
Als een ziel als mens pijn of verdriet wil ervaren, is er iemand nodig die dan pijn of verdriet veroorzaakt, als ervaring van afgescheiden zijn.
Het doel was om als Ziel alle mogelijke ervaringen te ondergaan, zowel van dader als van slachtoffer, leven na leven.
Bij jullie geboorte vergaten jullie die afspraken om dit spel als echt te kunnen ervaren.
En dit alles met als doel, om vanuit jullie vrije keuze de éénheid, verbondenheid, de Universele Liefde, terug te her-ont-dekken, de sluier van vergetelheid, van illusie te doorzien. De reis was begonnen, de reis naar Eénheid.
En dat werd op de best mogelijke, ultieme wijze, verstopt, daar waar niemand het zou zoeken, in jullie Zelf, in jullie schatkamer, jullie Hart.

Tot hier het verleden (ver-leed)

Hier en nu, naderen we met het speelveld en alle spelers (en dat zijn er zeer velen) het einde van dit spel van afgescheidenheid. In deze tijden is ons geboorterecht, de vrije keuze, meer dan ooit van cruciaal belang.
Bekijken jullie de wereld en al wat gebeurt en aan het licht komt vanuit jullie hart of vanuit jullie denken (ego), met andere woorden vanuit éénheid of afgescheidenheid. Wensen jullie de waarheid van deze wereld te aanschouwen in het Licht van de Liefde of in het SPOT-licht van veroordeling, angst, strijd en verwijten ??? Het collectieve veld is momenteel gevuld met dit laatste, strijd alom en angst wordt vergroot, dit schept en vormt jullie werkelijkheid, is dit wat jullie kiezen ?
Hebben jullie er al eens bij stil gestaan, dat diegenen die als Ziel in dit leven kozen om de slechterik te spelen ( met de woorden van afgescheidenheid) en zovelen de kans te geven, om te ervaren, misschien wel in dit huidige leven het verste van hun Hart frequentie verwijderd zijn ?
Dat diegenen juist het meest behoefte hebben aan Zelf-Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.
Iedereen en alles, niets uitgezonderd, komt uit dezelfde Bron, de Eénheid van Universele Liefde.
Kiezen jullie voor afgescheidenheid (de goede en de slechte) of voor onvoorwaardelijke Eénheid ? De keuze is aan ieder van jullie.
En die keuze bevindt zich in jullie, de beweging van leven vanuit het denken naar Leven vanuit het Hart.
Aanvaarding en dankbaarheid zijn hierbij de belangrijkste sleutels.
Iemand die bij jou nog een afgescheiden deel kan aanraken (via verdriet,woede enz enz) geeft jou een enorme kans (aanvaarding) om dit deel in jezelf te omarmen en in heelheid te brengen, zo wordt je terug een GE-HEELD zijn, Eénheid. En ja hoor, ook jullie denken (ego) mag terug ver-EEN-igd worden in jullie totale Zelf, als dienaar van het Hart.
Als je dit zo kan zien, wordt het AAN-GE-RAAKT worden getransformeerd naar AAN-GE-REIKT worden en kan je dankbaarheid ervaren, de poort naar jouw schatkamer, jouw Hart.

Jullie scheppende vermogens nemen enorm toe en worden sneller werkelijkheid (door het veranderen van tijd).
Waar jullie met meerdere samenkomen, wordt jullie kracht vermenigvuldigt in veelvoud.
Daarom onze oproep, kom samen en gebruik jullie GOD-zijn, medeschepper zijn, om de Liefde, de Eénheid te ervaren en bekrachtigen
Neem een voorbeeld aan de natuur, wie je ook bent en wat je ook doet of niet doet, goed of slecht (in dualiteit gezien), Moeder Natuur geeft één ieder onvoorwaardelijk, zuurstof (de bomen oordelen niet), zonnestralen (de zon oordeelt niet) en zoveel meer om jullie bestaan op deze prachtige planeet te waarborgen.
Wensen jullie een leven in vrede, vreugde, harmonie en Liefde ?
Verander de wereld, begin IN jullie zelf. Wat jullie kiezen (innerlijke vrije keus), IS jullie be-leving van de werkelijkheid.

Geliefde medescheppers, breng je aandacht (energie) naar jullie harten en bouw mee aan de nieuwe aarde voor allen, een paradijs in Eénheid, de Hemel op Moeder Aarde, in het Licht van de Universele Liefde, in jullie, door jullie en voor jullie allen.

Wij zijn de Eénheidsdienaren, in onvoorwaardelijke Liefde voor de Bron, Moeder Aarde en al haar kinderen.
Laat de Liefde van jouw Hartslag, jouw waarheid zijn, Hier en Nu

Deze tekst mag enkel in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron
eenheid.dienaar@mail.bePrachtige Wezens,

Een glorieuze nieuwekleur-dag is aangebroken, de Regenboog kleuren worden op een dieper niveau onthuld.
Zoals jullie weten (kennen) heeft de regenboog 7 zichtbare kleuren voor jullie waarneming althans.
Er zijn echter 13 kleuren in het volledige lichtspectrum van de Regen(Hemel)boog.
Stap voor stap, op het ritme van de bron, het Universum, worden de 6 nieuwe kleuren meer en meer zichtbaar, waar-neembaar.
Deze 6 Hemelse kleuren bevinden zich tussen de bestaande gekende kleuren.
Zoals jullie weten komen de regenboogkleuren terug in jullie chakra systeem, maar nu is de tijd aangebroken voor meer.
De 6 (nieuwe) kleuren vormen eveneens een zeer belangrijke schakel in het ontwaken van het bewustzijn van de Eénheid.
Zij vormen als het ware een verbinding tussen bestaande chakra's, die telkens boven en onder elkaar staan.
Zo is de eerst geopenbaarde kleur, het turqoois, blauw en groen in Eénheid versmolten.
Deze kleur vormt een energetische verbinding tussen groen (hartchakra) en blauw (communicatie), versterkt en vooral voedt de samensmelting, Communicatie vanuit het Hart.
Wij hebben de eer, als dienaren van de Eénheid, de volgende nieuwe kleur aan u te mogen openbaren, het GEELGROEN.
Deze nieuwe energie en trilling de sinds gisteren op Moeder Aarde is aangekomen, legt een zeer noodzakelijke verbinding tussen onze zonnevlecht en wederom het Hartchakra, met als gevolg en voor jullie allen een versoepeling van de verbinding tussen de levensvreugde (zonnevlecht) en tevens Innerijke Lichtkracht met wederom onze kern, Ziel, Het Hart.
Dit is een zeer merkwaardige gebeurtenis dat jullie bevattingsvermogen uitdaagt, want het effect is enorm in deze belangrijke tijden van ascentie op weg naar de Nieuwe Aarde, het paradijs zoals het door velen genoemd wordt.
Deze nieuwe kleur en bijhorende verbinding (energie overdracht) is werkelijk wonderbaarlijk. Als jullie nu in meditatie jullie innerlijke ZON activeren en versterken, zal dit automatisch een activering en bekrachtiging van het Hart chakra met zich meebrengen,
Jullie innerlijke Bron, Ziel wordt op deze unieke manier gevoed en gekoesterd, geactiveerd in jullie lichaam en bewustZijn, door jullie innerlijke ZON. Weldra zullen wij jullie een prachtige en zeer eenvoudige en effectieve meditatie aanreiken, om dit proces te ervaren.

Er werden ons reeds lange tijd vele vragen gesteld rond 2012, de overgang zoals het genoemd wordt, vele informatie is reeds beschikbaar en het meeste (buiten de doemscenarios gerekend) wijst op de beweging vanuit ons denken naar het Hart te gaan.
Wij , de Eénheidsdienaren, bevestigen deze informatie, angst is ongegrond, is de illusie en maakt het onmogelijk om naar het Hart te gaan.
Angst bestaat namelijk alleen in het hoofd, het denken.
Deze nieuwe energie, kleur, vanuit een Eénheid van Moeder Aarde en de Bron, de Kosmos wordt jullie allen onvoorwaardelijk geschonken, zoals de Zon zijn stralen dit al eonen onvoorwaardelijk aan alles en iedereen, schenkt.

Zoals sommigen van jullie wel weten, is hier een duidelijke en heldere connectie met de stralenleer, de stralen vanuit de bron die Leven scheppen, hier komen wij weldra in volgende boodschappen nog op terug.

Wij wensen jullie allen onvoorwaardelijk veel plezier, ontdekking en verlichting, met deze nieuwe kleurenenergie.

Wij zijn de dienaren van Eénheid, de hoeders en vertegenwoordigers van de 13 stralen, opgeroepen door de Bron om alles en allen te dienen, naar de Nieuwe Wereld die reeds lang in jullie harten leeft, jullie zijn de nieuwe mensheid, de kinderen van de Bron en de Aarde, de Eénheid.
Wij groeten in onvoorwaardelijke Liefde,

De éénheidsdienaren, eenheid.dienaar@mail.be 

Deze boodschap mag in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl