moonlightspirit.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
moonlightspirit
 
 

jaarfeesten volgens het keltische wiel:

21 december : Yule (midwinter)
2 februari : Imbolc
21 maart : Ostara (lentefeest)
1 mei : Beltane
21 juni : Litha (midzomer)
2 augustus : Lammas
23 september : Mabon (herfstfeest)
31 oktober : Samhain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor categorieën, scroll verder naar beneden
Categorieën

In het grote bos was het een drukte van belang. Alle dieren in het bos hadden zich verzameld onder de tak van de hoge boom waar de oude raaf zou spreken. De oude raaf keek er heel serieus bij en zei: “Dieren, ik moet jullie wat vertellen.”  “Het bos zal op 21 december 2012 om 21.12 uur overvallen worden door een grote gebeurtenis.”  “Niets zal meer het zelfde zijn.”

Grote paniek brak uit. Alle beesten riepen door elkaar. “Wat moeten we doen?” “Waar is het wel veilig?” Het was nog maar een paar dagen en dan was het 21 december. De oude raaf bleef rustig en zei plechtig: “We zullen de dag er voor het bos verlaten en trekken tijdelijk de bergen in.”

Iedereen was bang, echt doodsbang. Een grote gebeurtenis. Niets zal meer hetzelfde zijn. Dat klonk wel heel dreigend. Zal het bos nog wel bestaan na die grote gebeurtenis? Zoveel vragen.

Iedereen was in paniek, iedereen behalve de raaf en het hertje.

Het werd 20 december en de raaf vloog voor de dieren uit de bergen in. Iedereen ging mee, iedereen behalve het hertje. De raaf vroeg aan het hertje: “Waarom ga jij niet mee?” “Het is voor je eigen veiligheid.” Het hertje zei: “Ik ben niet bang.” “Ik ben juist heel benieuwd wat er gaat gebeuren.” De raaf bleef aandringen, maar het hertje bleef rustig liggen.

Helemaal alleen in het grote bos lag het hertje naar de hemel te kijken. Het was donker geworden en het werd heel donker. Geen sterren te zien. Geen maan te zien. Alleen maar donkere wolken.

De volgende dag werd het hertje wakker onder een wolkenloze hemel. Het was vreemd. Geen enkel geluid was er te horen. Geen vogelgekwetter, geen geschuifel van het vosje, geen gekras van de oude raaf, geen gepriegel van de mier, geen gepiep van het muisje, geen gefladder van de vlinder, helemaal niets. Nou ja, niets. Het was eigenlijk wel bijzonder. Je hoorde de wind ruisen, de stammen van de bomen kraken en de bladeren op de grond knisperen. Er was zoveel te horen.

Het hertje ging weer liggen na zijn maagje gevuld te hebben met gras en met blaadjes van de struiken. Het zonnetje scheen. Het hertje genoot. En toen werd het donker. Het hertje bleef rustig liggen en keek naar de hemel. Er waren zoveel sterren te zien en de maan was bijna vol. De open plek in het bos werd zo mooi in het licht gezet door de maan. De stammen waren van zilver geworden. De schaduwen van de takken leken wel een dans uit voeren. Het gras was zo mooi mosgroen geworden. De sterren fonkelden. Wat een prachtig schouwspel. De hele nacht bleef het hertje kijken en genieten. Hij vergat dat het 21.12 uur was geworden. De sterren bleven stralen. De maan bleef de stammen zilver kleuren. De schaduwen van de takken bleven dansen. Het gras bleef zo mooi mosgroen.

Het hertje was zielsgelukkig.

En toen werd het licht. Het hertje hoorde gekwetter, geschuifel, gekras, gefladder, gepriegel en gepiep. De dieren kwamen terug. De raaf voorop. De dieren zagen dat er niets gebeurd was. Het bos was er nog en het hertje lag nog steeds op de zelfde plek. De raaf nam het woord en zei: “Misschien heb ik me vergist.” “Alles is het zelfde gebleven.”

Alles was hetzelfde gebleven. Alles, behalve het hertje. Het hertje was voorgoed veranderd.

Het hertje straalde gewoon.

Monique van den Boogaard, 17 december 2012
http://www.hetveerhuis.info


We naderen het einde der tijden, althans de beleving van tijd in hoeveelheid, in kwantiteit, en weldra zal deze beleving voor jullie allen transformeren naar de beleving van kwaliteit. We gaan met de hele planeet naar een volgende nieuwe beleving, een andere dimensie zoals het genoemd wordt. We evolueren, ascenderen van de 3D belevingswerel via de 4D (de brug) naar de 5 de dimensie, waar de Eénheid voor allen terug zichtbaar en voelbaar zal zijn.
Wij voelen en ervaren het collectieve veld, dat gevormd wordt door jullie gedachten, gevoelens en intensies, zeer sterk aan.
Daarom deze dringende oproep aan jullie allen.

Even naar het begin,
er was een lange periode van samenwerking, éénheid en verbondenheid, met elkaar en met de hele prachtige planeet.
Iedereen was evenwaardig en harmonie was alom. Een bepaald moment begon de impuls om aan het ervaringsspel te beginnen. Want dit is het, altijd geweest, een spel dat het mogelijk maakte om te ervaren, MoederAarde was het speelveld.
Een kleine groep mensen begon met informatie, machten en krachten voor zichzelf te houden, en niet te delen met de anderen. Zo ontstond de afscheiding, althans de beleving van afgescheiden zijn, want in jullie Ware Wezen, jullie Ziel, bestaat afgescheidenheid niet en nooit. Daarom werd de persoonlijkheid geschapen, het ego dat dit wel kan ervaren zoals jullie heel goed weten.
Dit gebeuren escaleerde zo snel dat jullie hele planeet bijna dreigde vernietigd te worden. Toen werd in de spirituele hiërarchie besloten om een val, een daling in trilling, te veroorzaken en zo de planeet haar bestaansrecht te laten behouden. Dit is wat de 3D genoemd wordt. ( een symbolische vergelijking, jullie kregen rubberen kogels in plaats van echte ijzeren) In 3D bestaat ook een vertraging voor jullie al-machtige scheppende vermogens, dat wat jullie tijd noemen.
Toen was het speelbord klaar om de ultieme ervaring van afgescheidenheid te be-leven, met als doel alle mogelijke ervaringen te doorlopen van afgescheidenheid en zo terug de éénheid te kunnen bereiken. Dat is wat jullie polariteit noemen, dualiteit, de uitersten en alles er tussen.
Man, vrouw, laag, hoog, arm, rijk, gezond, ziek, blijdschap, vreugde, verdriet, macht, manipulatie en alles, alles en niets.
Uit alle regionen van de kosmos boden zielen zich aan om vrijwillig aan het spel deel te nemen, te incarneren als mens met een ego en een hart.
Jullie maakten onderling afspraken wie welke taak op zich zou nemen, want een ziel die als mens bijvoorbeeld manipulatie wenst te ervaren heeft een andere ziel of zielen nodig die in dat leven gaan manipuleren.
Als een ziel als mens pijn of verdriet wil ervaren, is er iemand nodig die dan pijn of verdriet veroorzaakt, als ervaring van afgescheiden zijn.
Het doel was om als Ziel alle mogelijke ervaringen te ondergaan, zowel van dader als van slachtoffer, leven na leven.
Bij jullie geboorte vergaten jullie die afspraken om dit spel als echt te kunnen ervaren.
En dit alles met als doel, om vanuit jullie vrije keuze de éénheid, verbondenheid, de Universele Liefde, terug te her-ont-dekken, de sluier van vergetelheid, van illusie te doorzien. De reis was begonnen, de reis naar Eénheid.
En dat werd op de best mogelijke, ultieme wijze, verstopt, daar waar niemand het zou zoeken, in jullie Zelf, in jullie schatkamer, jullie Hart.

Tot hier het verleden (ver-leed)

Hier en nu, naderen we met het speelveld en alle spelers (en dat zijn er zeer velen) het einde van dit spel van afgescheidenheid. In deze tijden is ons geboorterecht, de vrije keuze, meer dan ooit van cruciaal belang.
Bekijken jullie de wereld en al wat gebeurt en aan het licht komt vanuit jullie hart of vanuit jullie denken (ego), met andere woorden vanuit éénheid of afgescheidenheid. Wensen jullie de waarheid van deze wereld te aanschouwen in het Licht van de Liefde of in het SPOT-licht van veroordeling, angst, strijd en verwijten ??? Het collectieve veld is momenteel gevuld met dit laatste, strijd alom en angst wordt vergroot, dit schept en vormt jullie werkelijkheid, is dit wat jullie kiezen ?
Hebben jullie er al eens bij stil gestaan, dat diegenen die als Ziel in dit leven kozen om de slechterik te spelen ( met de woorden van afgescheidenheid) en zovelen de kans te geven, om te ervaren, misschien wel in dit huidige leven het verste van hun Hart frequentie verwijderd zijn ?
Dat diegenen juist het meest behoefte hebben aan Zelf-Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.
Iedereen en alles, niets uitgezonderd, komt uit dezelfde Bron, de Eénheid van Universele Liefde.
Kiezen jullie voor afgescheidenheid (de goede en de slechte) of voor onvoorwaardelijke Eénheid ? De keuze is aan ieder van jullie.
En die keuze bevindt zich in jullie, de beweging van leven vanuit het denken naar Leven vanuit het Hart.
Aanvaarding en dankbaarheid zijn hierbij de belangrijkste sleutels.
Iemand die bij jou nog een afgescheiden deel kan aanraken (via verdriet,woede enz enz) geeft jou een enorme kans (aanvaarding) om dit deel in jezelf te omarmen en in heelheid te brengen, zo wordt je terug een GE-HEELD zijn, Eénheid. En ja hoor, ook jullie denken (ego) mag terug ver-EEN-igd worden in jullie totale Zelf, als dienaar van het Hart.
Als je dit zo kan zien, wordt het AAN-GE-RAAKT worden getransformeerd naar AAN-GE-REIKT worden en kan je dankbaarheid ervaren, de poort naar jouw schatkamer, jouw Hart.

Jullie scheppende vermogens nemen enorm toe en worden sneller werkelijkheid (door het veranderen van tijd).
Waar jullie met meerdere samenkomen, wordt jullie kracht vermenigvuldigt in veelvoud.
Daarom onze oproep, kom samen en gebruik jullie GOD-zijn, medeschepper zijn, om de Liefde, de Eénheid te ervaren en bekrachtigen
Neem een voorbeeld aan de natuur, wie je ook bent en wat je ook doet of niet doet, goed of slecht (in dualiteit gezien), Moeder Natuur geeft één ieder onvoorwaardelijk, zuurstof (de bomen oordelen niet), zonnestralen (de zon oordeelt niet) en zoveel meer om jullie bestaan op deze prachtige planeet te waarborgen.
Wensen jullie een leven in vrede, vreugde, harmonie en Liefde ?
Verander de wereld, begin IN jullie zelf. Wat jullie kiezen (innerlijke vrije keus), IS jullie be-leving van de werkelijkheid.

Geliefde medescheppers, breng je aandacht (energie) naar jullie harten en bouw mee aan de nieuwe aarde voor allen, een paradijs in Eénheid, de Hemel op Moeder Aarde, in het Licht van de Universele Liefde, in jullie, door jullie en voor jullie allen.

Wij zijn de Eénheidsdienaren, in onvoorwaardelijke Liefde voor de Bron, Moeder Aarde en al haar kinderen.
Laat de Liefde van jouw Hartslag, jouw waarheid zijn, Hier en Nu

Deze tekst mag enkel in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron
eenheid.dienaar@mail.bePrachtige Wezens,

Een glorieuze nieuwekleur-dag is aangebroken, de Regenboog kleuren worden op een dieper niveau onthuld.
Zoals jullie weten (kennen) heeft de regenboog 7 zichtbare kleuren voor jullie waarneming althans.
Er zijn echter 13 kleuren in het volledige lichtspectrum van de Regen(Hemel)boog.
Stap voor stap, op het ritme van de bron, het Universum, worden de 6 nieuwe kleuren meer en meer zichtbaar, waar-neembaar.
Deze 6 Hemelse kleuren bevinden zich tussen de bestaande gekende kleuren.
Zoals jullie weten komen de regenboogkleuren terug in jullie chakra systeem, maar nu is de tijd aangebroken voor meer.
De 6 (nieuwe) kleuren vormen eveneens een zeer belangrijke schakel in het ontwaken van het bewustzijn van de Eénheid.
Zij vormen als het ware een verbinding tussen bestaande chakra's, die telkens boven en onder elkaar staan.
Zo is de eerst geopenbaarde kleur, het turqoois, blauw en groen in Eénheid versmolten.
Deze kleur vormt een energetische verbinding tussen groen (hartchakra) en blauw (communicatie), versterkt en vooral voedt de samensmelting, Communicatie vanuit het Hart.
Wij hebben de eer, als dienaren van de Eénheid, de volgende nieuwe kleur aan u te mogen openbaren, het GEELGROEN.
Deze nieuwe energie en trilling de sinds gisteren op Moeder Aarde is aangekomen, legt een zeer noodzakelijke verbinding tussen onze zonnevlecht en wederom het Hartchakra, met als gevolg en voor jullie allen een versoepeling van de verbinding tussen de levensvreugde (zonnevlecht) en tevens Innerijke Lichtkracht met wederom onze kern, Ziel, Het Hart.
Dit is een zeer merkwaardige gebeurtenis dat jullie bevattingsvermogen uitdaagt, want het effect is enorm in deze belangrijke tijden van ascentie op weg naar de Nieuwe Aarde, het paradijs zoals het door velen genoemd wordt.
Deze nieuwe kleur en bijhorende verbinding (energie overdracht) is werkelijk wonderbaarlijk. Als jullie nu in meditatie jullie innerlijke ZON activeren en versterken, zal dit automatisch een activering en bekrachtiging van het Hart chakra met zich meebrengen,
Jullie innerlijke Bron, Ziel wordt op deze unieke manier gevoed en gekoesterd, geactiveerd in jullie lichaam en bewustZijn, door jullie innerlijke ZON. Weldra zullen wij jullie een prachtige en zeer eenvoudige en effectieve meditatie aanreiken, om dit proces te ervaren.

Er werden ons reeds lange tijd vele vragen gesteld rond 2012, de overgang zoals het genoemd wordt, vele informatie is reeds beschikbaar en het meeste (buiten de doemscenarios gerekend) wijst op de beweging vanuit ons denken naar het Hart te gaan.
Wij , de Eénheidsdienaren, bevestigen deze informatie, angst is ongegrond, is de illusie en maakt het onmogelijk om naar het Hart te gaan.
Angst bestaat namelijk alleen in het hoofd, het denken.
Deze nieuwe energie, kleur, vanuit een Eénheid van Moeder Aarde en de Bron, de Kosmos wordt jullie allen onvoorwaardelijk geschonken, zoals de Zon zijn stralen dit al eonen onvoorwaardelijk aan alles en iedereen, schenkt.

Zoals sommigen van jullie wel weten, is hier een duidelijke en heldere connectie met de stralenleer, de stralen vanuit de bron die Leven scheppen, hier komen wij weldra in volgende boodschappen nog op terug.

Wij wensen jullie allen onvoorwaardelijk veel plezier, ontdekking en verlichting, met deze nieuwe kleurenenergie.

Wij zijn de dienaren van Eénheid, de hoeders en vertegenwoordigers van de 13 stralen, opgeroepen door de Bron om alles en allen te dienen, naar de Nieuwe Wereld die reeds lang in jullie harten leeft, jullie zijn de nieuwe mensheid, de kinderen van de Bron en de Aarde, de Eénheid.
Wij groeten in onvoorwaardelijke Liefde,

De éénheidsdienaren, eenheid.dienaar@mail.be 

Deze boodschap mag in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron.

Lees meer...

We zijn een netwerk van lichtjes waarbij ieder zijn belangrijke steentje bijdraagt om deze aardbol steeds lichter te maken.

Op deze plek wil ik graag de lichtwerkers de gelegenheid geven hun site te promoten. Als je hier bijgezet wilt worden, stuur me dan even een mailtje moonlightspirit @ gmail . com (zonder spaties).

 

channelings:

- moonlightspirit.punt.nl

- Maandelijkse Berichten

- Inzichten.com / Manuela vd Knaap

- Children of Light

- AssayyA

- The Golden Age

- Lichtwerker.com / Steve Rother

- Ronna Herman

- Karen Bishop

- Pamela Kribbe

- Oth Channeling

- Stichting Poort

- Nieuwetijdskind.com

- Starchild / Celia Fenn

- Starchild Nederland

- Goto2012 

- Zie Jezelf Zonder Spiegel - Tzolkin

- Fluisteralsjeblieft - Tzolkin

- Denkmetjehart

- Multi Dimensional Teachings / PatChen

- Jennifer Hoffman

interessant sites:

- Eigentijds Festival

 

interessante lichtjes:

- Yasmin Verschure

- Shiningheart ☼ ♥

- Be Yourself Delft

- Enfys

- Kristalfontein

- Tera Mai Healingsysteem Delft

- Helende Energieën Delft

- Munay-Ki

- De Hand

- her-innering / Lieza Geuzinge

- De Zesde Zon / Oscar Woudsma

 

- Marc Nicolaus

- Born to Dance

- Ditrianum / Frans Hoogerbeets

- Yvonne Weeber

toegevoegde lichtjes:

- Praktijk Butterfly Healing

- Nelleke & Co

- Praktijk de Aarde

- Moeder Aarde

- Heel Jezelf

- Mimaro

- De Diamenten Poort

- De Muze: Huis van Vrede

- Pia’s Praktijk

- Shiatshu Healing 4u

- De Levende Matrix 

- Israna Lichtcentrum

- Ambassade des petits princes

- Ostara

- Alpha Hilde Omega

- Hennie Kerens

- Praktijk Balans Gouda

- Lichtwerkplaats

- Nicole Jansen

- Geboortenis

- Karuna Consulting

- Ymoya

- Praktijk Ulysses

- Huesa

- Medium Eline

- Engelentherapie coach

- Time to change

- Rita Schaveling

- De Zonnebloom

- Bea van Beckhoven

- Een Aanreiking

- Carma Coaching

- Mens Zijn

- Rishis

- Praktijk van de hemel en de aarde

- Lie van Schelven

- In de Stilte...

- Lamat, praktijk voor bewustzijnsontwikkeling

- Amfora, Boodschappen van Licht

- De Grootmoeders Spreken

- Spiripedia

- Center of the Soul

- Willow massage

- eenhart

- Spirit of Nature

- Kosmische Liefde

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl