moonlightspirit.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
moonlightspirit
 
 

jaarfeesten volgens het keltische wiel:

21 december : Yule (midwinter)
2 februari : Imbolc
21 maart : Ostara (lentefeest)
1 mei : Beltane
21 juni : Litha (midzomer)
2 augustus : Lammas
23 september : Mabon (herfstfeest)
31 oktober : Samhain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor categorieën, scroll verder naar beneden
Categorieën
De Eénheidsdienaren, boodschap 28/11/2012

Prachtige Wezens,

Een glorieuze nieuwekleur-dag is aangebroken, de Regenboog kleuren worden op een dieper niveau onthuld.
Zoals jullie weten (kennen) heeft de regenboog 7 zichtbare kleuren voor jullie waarneming althans.
Er zijn echter 13 kleuren in het volledige lichtspectrum van de Regen(Hemel)boog.
Stap voor stap, op het ritme van de bron, het Universum, worden de 6 nieuwe kleuren meer en meer zichtbaar, waar-neembaar.
Deze 6 Hemelse kleuren bevinden zich tussen de bestaande gekende kleuren.
Zoals jullie weten komen de regenboogkleuren terug in jullie chakra systeem, maar nu is de tijd aangebroken voor meer.
De 6 (nieuwe) kleuren vormen eveneens een zeer belangrijke schakel in het ontwaken van het bewustzijn van de Eénheid.
Zij vormen als het ware een verbinding tussen bestaande chakra's, die telkens boven en onder elkaar staan.
Zo is de eerst geopenbaarde kleur, het turqoois, blauw en groen in Eénheid versmolten.
Deze kleur vormt een energetische verbinding tussen groen (hartchakra) en blauw (communicatie), versterkt en vooral voedt de samensmelting, Communicatie vanuit het Hart.
Wij hebben de eer, als dienaren van de Eénheid, de volgende nieuwe kleur aan u te mogen openbaren, het GEELGROEN.
Deze nieuwe energie en trilling de sinds gisteren op Moeder Aarde is aangekomen, legt een zeer noodzakelijke verbinding tussen onze zonnevlecht en wederom het Hartchakra, met als gevolg en voor jullie allen een versoepeling van de verbinding tussen de levensvreugde (zonnevlecht) en tevens Innerijke Lichtkracht met wederom onze kern, Ziel, Het Hart.
Dit is een zeer merkwaardige gebeurtenis dat jullie bevattingsvermogen uitdaagt, want het effect is enorm in deze belangrijke tijden van ascentie op weg naar de Nieuwe Aarde, het paradijs zoals het door velen genoemd wordt.
Deze nieuwe kleur en bijhorende verbinding (energie overdracht) is werkelijk wonderbaarlijk. Als jullie nu in meditatie jullie innerlijke ZON activeren en versterken, zal dit automatisch een activering en bekrachtiging van het Hart chakra met zich meebrengen,
Jullie innerlijke Bron, Ziel wordt op deze unieke manier gevoed en gekoesterd, geactiveerd in jullie lichaam en bewustZijn, door jullie innerlijke ZON. Weldra zullen wij jullie een prachtige en zeer eenvoudige en effectieve meditatie aanreiken, om dit proces te ervaren.

Er werden ons reeds lange tijd vele vragen gesteld rond 2012, de overgang zoals het genoemd wordt, vele informatie is reeds beschikbaar en het meeste (buiten de doemscenarios gerekend) wijst op de beweging vanuit ons denken naar het Hart te gaan.
Wij , de Eénheidsdienaren, bevestigen deze informatie, angst is ongegrond, is de illusie en maakt het onmogelijk om naar het Hart te gaan.
Angst bestaat namelijk alleen in het hoofd, het denken.
Deze nieuwe energie, kleur, vanuit een Eénheid van Moeder Aarde en de Bron, de Kosmos wordt jullie allen onvoorwaardelijk geschonken, zoals de Zon zijn stralen dit al eonen onvoorwaardelijk aan alles en iedereen, schenkt.

Zoals sommigen van jullie wel weten, is hier een duidelijke en heldere connectie met de stralenleer, de stralen vanuit de bron die Leven scheppen, hier komen wij weldra in volgende boodschappen nog op terug.

Wij wensen jullie allen onvoorwaardelijk veel plezier, ontdekking en verlichting, met deze nieuwe kleurenenergie.

Wij zijn de dienaren van Eénheid, de hoeders en vertegenwoordigers van de 13 stralen, opgeroepen door de Bron om alles en allen te dienen, naar de Nieuwe Wereld die reeds lang in jullie harten leeft, jullie zijn de nieuwe mensheid, de kinderen van de Bron en de Aarde, de Eénheid.
Wij groeten in onvoorwaardelijke Liefde,

De éénheidsdienaren, eenheid.dienaar@mail.be 

Deze boodschap mag in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl