moonlightspirit.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
moonlightspirit
 
 

jaarfeesten volgens het keltische wiel:

21 december : Yule (midwinter)
2 februari : Imbolc
21 maart : Ostara (lentefeest)
1 mei : Beltane
21 juni : Litha (midzomer)
2 augustus : Lammas
23 september : Mabon (herfstfeest)
31 oktober : Samhain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor categorieën, scroll verder naar beneden
Categorieën
Oproep aan allen, medescheppers op Moeder Aarde 11-12-12

We naderen het einde der tijden, althans de beleving van tijd in hoeveelheid, in kwantiteit, en weldra zal deze beleving voor jullie allen transformeren naar de beleving van kwaliteit. We gaan met de hele planeet naar een volgende nieuwe beleving, een andere dimensie zoals het genoemd wordt. We evolueren, ascenderen van de 3D belevingswerel via de 4D (de brug) naar de 5 de dimensie, waar de Eénheid voor allen terug zichtbaar en voelbaar zal zijn.
Wij voelen en ervaren het collectieve veld, dat gevormd wordt door jullie gedachten, gevoelens en intensies, zeer sterk aan.
Daarom deze dringende oproep aan jullie allen.

Even naar het begin,
er was een lange periode van samenwerking, éénheid en verbondenheid, met elkaar en met de hele prachtige planeet.
Iedereen was evenwaardig en harmonie was alom. Een bepaald moment begon de impuls om aan het ervaringsspel te beginnen. Want dit is het, altijd geweest, een spel dat het mogelijk maakte om te ervaren, MoederAarde was het speelveld.
Een kleine groep mensen begon met informatie, machten en krachten voor zichzelf te houden, en niet te delen met de anderen. Zo ontstond de afscheiding, althans de beleving van afgescheiden zijn, want in jullie Ware Wezen, jullie Ziel, bestaat afgescheidenheid niet en nooit. Daarom werd de persoonlijkheid geschapen, het ego dat dit wel kan ervaren zoals jullie heel goed weten.
Dit gebeuren escaleerde zo snel dat jullie hele planeet bijna dreigde vernietigd te worden. Toen werd in de spirituele hiërarchie besloten om een val, een daling in trilling, te veroorzaken en zo de planeet haar bestaansrecht te laten behouden. Dit is wat de 3D genoemd wordt. ( een symbolische vergelijking, jullie kregen rubberen kogels in plaats van echte ijzeren) In 3D bestaat ook een vertraging voor jullie al-machtige scheppende vermogens, dat wat jullie tijd noemen.
Toen was het speelbord klaar om de ultieme ervaring van afgescheidenheid te be-leven, met als doel alle mogelijke ervaringen te doorlopen van afgescheidenheid en zo terug de éénheid te kunnen bereiken. Dat is wat jullie polariteit noemen, dualiteit, de uitersten en alles er tussen.
Man, vrouw, laag, hoog, arm, rijk, gezond, ziek, blijdschap, vreugde, verdriet, macht, manipulatie en alles, alles en niets.
Uit alle regionen van de kosmos boden zielen zich aan om vrijwillig aan het spel deel te nemen, te incarneren als mens met een ego en een hart.
Jullie maakten onderling afspraken wie welke taak op zich zou nemen, want een ziel die als mens bijvoorbeeld manipulatie wenst te ervaren heeft een andere ziel of zielen nodig die in dat leven gaan manipuleren.
Als een ziel als mens pijn of verdriet wil ervaren, is er iemand nodig die dan pijn of verdriet veroorzaakt, als ervaring van afgescheiden zijn.
Het doel was om als Ziel alle mogelijke ervaringen te ondergaan, zowel van dader als van slachtoffer, leven na leven.
Bij jullie geboorte vergaten jullie die afspraken om dit spel als echt te kunnen ervaren.
En dit alles met als doel, om vanuit jullie vrije keuze de éénheid, verbondenheid, de Universele Liefde, terug te her-ont-dekken, de sluier van vergetelheid, van illusie te doorzien. De reis was begonnen, de reis naar Eénheid.
En dat werd op de best mogelijke, ultieme wijze, verstopt, daar waar niemand het zou zoeken, in jullie Zelf, in jullie schatkamer, jullie Hart.

Tot hier het verleden (ver-leed)

Hier en nu, naderen we met het speelveld en alle spelers (en dat zijn er zeer velen) het einde van dit spel van afgescheidenheid. In deze tijden is ons geboorterecht, de vrije keuze, meer dan ooit van cruciaal belang.
Bekijken jullie de wereld en al wat gebeurt en aan het licht komt vanuit jullie hart of vanuit jullie denken (ego), met andere woorden vanuit éénheid of afgescheidenheid. Wensen jullie de waarheid van deze wereld te aanschouwen in het Licht van de Liefde of in het SPOT-licht van veroordeling, angst, strijd en verwijten ??? Het collectieve veld is momenteel gevuld met dit laatste, strijd alom en angst wordt vergroot, dit schept en vormt jullie werkelijkheid, is dit wat jullie kiezen ?
Hebben jullie er al eens bij stil gestaan, dat diegenen die als Ziel in dit leven kozen om de slechterik te spelen ( met de woorden van afgescheidenheid) en zovelen de kans te geven, om te ervaren, misschien wel in dit huidige leven het verste van hun Hart frequentie verwijderd zijn ?
Dat diegenen juist het meest behoefte hebben aan Zelf-Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.
Iedereen en alles, niets uitgezonderd, komt uit dezelfde Bron, de Eénheid van Universele Liefde.
Kiezen jullie voor afgescheidenheid (de goede en de slechte) of voor onvoorwaardelijke Eénheid ? De keuze is aan ieder van jullie.
En die keuze bevindt zich in jullie, de beweging van leven vanuit het denken naar Leven vanuit het Hart.
Aanvaarding en dankbaarheid zijn hierbij de belangrijkste sleutels.
Iemand die bij jou nog een afgescheiden deel kan aanraken (via verdriet,woede enz enz) geeft jou een enorme kans (aanvaarding) om dit deel in jezelf te omarmen en in heelheid te brengen, zo wordt je terug een GE-HEELD zijn, Eénheid. En ja hoor, ook jullie denken (ego) mag terug ver-EEN-igd worden in jullie totale Zelf, als dienaar van het Hart.
Als je dit zo kan zien, wordt het AAN-GE-RAAKT worden getransformeerd naar AAN-GE-REIKT worden en kan je dankbaarheid ervaren, de poort naar jouw schatkamer, jouw Hart.

Jullie scheppende vermogens nemen enorm toe en worden sneller werkelijkheid (door het veranderen van tijd).
Waar jullie met meerdere samenkomen, wordt jullie kracht vermenigvuldigt in veelvoud.
Daarom onze oproep, kom samen en gebruik jullie GOD-zijn, medeschepper zijn, om de Liefde, de Eénheid te ervaren en bekrachtigen
Neem een voorbeeld aan de natuur, wie je ook bent en wat je ook doet of niet doet, goed of slecht (in dualiteit gezien), Moeder Natuur geeft één ieder onvoorwaardelijk, zuurstof (de bomen oordelen niet), zonnestralen (de zon oordeelt niet) en zoveel meer om jullie bestaan op deze prachtige planeet te waarborgen.
Wensen jullie een leven in vrede, vreugde, harmonie en Liefde ?
Verander de wereld, begin IN jullie zelf. Wat jullie kiezen (innerlijke vrije keus), IS jullie be-leving van de werkelijkheid.

Geliefde medescheppers, breng je aandacht (energie) naar jullie harten en bouw mee aan de nieuwe aarde voor allen, een paradijs in Eénheid, de Hemel op Moeder Aarde, in het Licht van de Universele Liefde, in jullie, door jullie en voor jullie allen.

Wij zijn de Eénheidsdienaren, in onvoorwaardelijke Liefde voor de Bron, Moeder Aarde en al haar kinderen.
Laat de Liefde van jouw Hartslag, jouw waarheid zijn, Hier en Nu

Deze tekst mag enkel in zijn geheel verspreid worden met vermelding van de bron
eenheid.dienaar@mail.beDomeinregistratie en hosting via mijndomein.nl